Klik hier om jouw orakelkaart over de liefde te trekken

logo tekst healingcentrum atlantis

Een spirituele kijk op tweelingzielen en narcisme

tweelingzielen en narcisme

Leestijd: 6min.

Mensen met een narcistische persoonlijkheid of narcistische trekken hebben zijn vaak moeilijk te herkennen. Het zijn meestal charismatische personen, die zich charmant voordoen. Maar achter een masker van iemand die veel zelfvertrouwen heeft, succesvol is en bewondering afdwingt, schuilt vaak een onzeker en angstig persoon, die zich minderwaardig voelt. Het egocentrische en egoïstische gedrag van een narcist kan een zware druk op relaties leggen, waardoor partners, collega´s en vrienden zich vaak niet gezien of gehoord voelen. Ze zijn zo met zichzelf bezig, dat ze weinig oog hebben voor de behoeftes van anderen. Het draait veel om henzelf! Ook tussen tweelingzielen kan narcistisch gedrag een rol spelen. En waardoor je kunt twijfelen of de ander wel jouw tweelingziel is en of je wel verder kunt met hem of haar. Tweelingzielen kunnen elkaar echter spiegelen en een helend effect hebben op elkaar. Hoewel ze vaak een lange weg te gaan hebben met veel aantrek-en afstootgedrag. In dit artikel over tweelingzielen en narcisme leggen we hier meer over uit.

Kenmerken narcisme

Een narcist of iemand die narcistisch gedrag vertoont is eigenlijk een gevoelig persoon, die niet goed weet hoe overweg te gaan met gevoelens en emoties. Hij of zij ervaart emoties als bedreigend, iets waar je geen controle over hebt en wat jou zwak en kwetsbaar maakt. En dus hun kwetsbare kant laten zien is wel het laatste wat ze willen.
De emotie die een zo’n persoon drijft is angst. Een diepe angst, zoals de angst voor afwijzing, in de steek gelaten worden of zich te binden, durven zij niet onder ogen te komen. Door een muur van trots proberen zij zich te beschermen voor het voelen van deze angst. Ze zijn emotioneel vaak niet volwassen, vinden het moeilijk om diepe banden aan te gaan en vertonen daarom bepaald gedrag om zichzelf beter te voelen.

Enkele voorbeelden

Ze kunnen bv. anderen naar beneden halen, extreem jaloers zijn, kunnen respectloos zijn, liegen en anderen manipuleren of chanteren om hun zin te krijgen. Ze hebben graag de controle over hun omgeving. Kenmerkend is ook hun gebrek aan empathie en het niet tegen kritiek kunnen. Het krijgen van kritiek ervaren ze als afwijzing en reageren daarom vaak met boosheid. Reageren met boosheid is een manier om niet naar zichzelf te hoeven kijken en daarmee kunnen ze pijnlijke gevoelens wegdrukken.
In conflicten kunnen ze hun problemen op anderen projecteren. Ook draaien ze vaak de situaties om en geven anderen dan de schuld. En kennen geen/weinig schuldgevoel als ze iets verkeerd hebben gezegd of gedaan.

Het hebben van status

Anderen kenmerken van een narcist of persoon met narcistische trekken zijn dat ze aanzien, status, macht en geld willen. Ze worden graag bewonderd en hebben veel aandacht nodig om zichzelf de moeite waard te vinden. Daarbij vinden ze het belangrijk wat anderen van hen denken. Ze kunnen anderen uitbuiten of gebruiken voor eigen winst.

Narcisme als beschermingsmechanisme

Personen met narcisme of narcistische trekken zijn emotioneel beschadigd geweest in hun jeugd. Het kan zijn dat één of beide ouders narcistisch is of een andere psychische problematiek had en het kind zich niet goed heeft kunnen hechten. Of dat er een traumatische gebeurtenis of gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waardoor de persoon op een bepaald moment intern heeft besloten om zijn/haar gevoel af te sluiten; je mag me niet meer pijn doen! De pijn is te groot en om deze niet te voelen willen ze controle hebben over de buitenwereld en personen om hen heen. En dat maakt dat ze o.a. manipuleren, chanteren, met boosheid reageren op situaties enz. Ze zullen er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun diepe pijn niet geraakt wordt. En hun narcistische houding zal hen hierin beschermen.
Dit beschermingsmechanisme staat echter in de weg voor het hebben van fijne en intieme relaties. Vaak gaat narcistisme gepaard met een depressie of verslaving om emoties te kunnen onderdrukken.

Oorzaak van narcistisch gedrag

Vanuit dit leven gezien kan je de oorsprong van het narcistische gedrag herleiden naar het moment kort na de geboorte, waar het kind zich bijvoorbeeld niet goed heeft kunnen hechten, zich onveilig heeft gevoeld en weinig tot geen (moeder) liefde heeft gekend. Maar ook in de jeugdperiode, waar traumatische ervaringen hebben plaatsgevonden, kan narcistisch gedrag tot uiting zijn gekomen.

Narcisme en vorige levens

Echter kunnen ook ervaringen uit eerdere levens een grote rol kunnen spelen; ervaringen die de persoon met naristisch gedrag in zijn onderbewustzijn nog met zich meedraagt. Je kunt je misschien voorstellen dat iemand in vorige levens veel pijnlijke ervaringen heeft gehad. Maar ook veel emotionele schade aangericht kan hebben bij anderen. Iemand kan in zware omstandigheden, zoals bv. in een oorlogssituatie hebben geleefd. En zich onbewust nog schuldig voelen over hetgeen hij/zij gedaan heeft.

Leren leven vanuit onvoorwaardelijk liefde

Het egobewustzijn wil echter alle ervaringen opdoen, ervaringen die wij bestempelen als goed en als slecht. En dit heeft als doel om stapsgewijs te leren leven vanuit de hoogste energievorm; nl. vanuit onvoorwaardelijke liefde. Het leren leven vanuit onvoorwaardelijke liefde is een lang proces van tientallen of honderden levens. En wij helpen elkaar om hierin te groeien.

Leven vanuit angst

Een persoon met narcisme of narcistisch gedrag zit nog vast in zijn ego en creëert zijn of haar leven vanuit angst i.p.v. vanuit liefde. Hij of zij kan dus al vele levens (onbewust) bang zijn voor het verlies van iets of iemand. Denk aan verlies van status, macht, een grote liefde, zijn of haar kinderen, aanzien, zijn of haar bezittingen enz. En door deze ervaringen uit vorige levens, kan een narcist of een persoon met narcistisch gedrag in het nu ook hier bang voor zijn. En er daarom alles aan doen om controle uit te oefenen op hun omgeving, zodat zij niet deze angst hoeven te voelen en hun ego gevoed blijft.

Karmische processen

Ze hebben vaak destructieve patronen gecreëerd in hun vorige levens, die ook weer in hun huidig leven terugkeren. Dit is dus een karmisch proces, waarin zij zich bewust mogen worden van deze destructieve patronen en de achterliggende trauma’s. Het terugkeren van deze destructieve patronen heeft dus als doel om karma in te lossen, onverwerkte emoties te verwerken en te leren dat ze ook gezonde patronen kunnen ontwikkelen, vanuit liefde. Om tot dit besef te komen, creëren ze vaak situaties in hun leven waarin steeds hun pijn geraakt zal worden. Totdat ze deze patronen gaan herkennen en open gaan staan voor heling. Vaak kan een grote verandering in hun leven hen bewust maken van dat ze hun narcisme los mogen laten. Denk hierbij aan een intense relatiebreuk, het krijgen van een kind, het overlijden van een dierbare of het krijgen van een ernstige ziekte.

Nu zijn er veel lichtwerkers op aarde, die dit proces van bewustwording versnellen en ook vaak geconfronteerd worden met narcisten of personen die narcistisch gedrag vertonen. Door hun onvoorwaardelijke liefde, helende energie, het stellen van grenzen, hun eerlijkheid en door hun confrontaties, kunnen zij een helend effect hebben op deze personen, zodat zij heling kunen vinden voor emotionele pijn.

Tweelingzielrelaties en narcisme

Ook in relaties met tweelingzielen komt het voor dat een van de twee narcistisch gedrag vertoont.
Je zou kunnen denken dat het onmogelijk is dat de persoon met dit narcistische gedrag, die je bent tegengekomen, ook daadwerkelijk jouw tweelingziel is. Hier zijn veel misvattingen over. Narcisme of welke andere psychische problematiek dan ook, zegt niks over de zielsconnectie die je hebt met iemand.

Aantrekken en afstoten

Vaak zien we dat de tweelingziel die narcistisch gedrag vertoont een zeer empathische wederhelft heeft. En dit heeft als doel om elkaar te helpen in balans te komen. Zij kunnen veel van elkaar leren. Een harmonieuze liefdesrelatie samen vormen zal echter een grote uitdaging zijn voor hen. Voor personen met narcistisch gedrag en narcisten is het namelijk lastig om relaties te houden. Ze kunnen zich zeer charmant opstellen om je “binnen te halen”. Maar wanneer ze merken dat ze geen (volledige) controle over je hebben, wanneer jij eisen gaat stellen en/of kritiek levert, kunnen ze je weer afstoten. Je haalt ze dan uit hun geïdealiseerde bubbel, waarin zij zich superieur voelen. Hun narcisme kan dan o.a. gepaard gaan met bindings- of verlatingsangst.

Meerdere seksuele partners

De narcistische tweelingziel kan meerdere (seksuele) partners hebben gehad, doordat hij/zij het moeilijk vindt om een langdurige verbinding aan te gaan en zich niet goed kan hechten. Het hebben van meerdere partners kan ook een bevestiging zijn van dat ze aantrekkelijk en begerenswaardig zijn. Ook is het mogelijk dat de tweelingziel met narcistisch gedrag gemakkelijk vreemd gaat. Een tweelingzielverbinding (hiermee bedoelen we niet een liefdesrelatie, maar een energetische verbinding) kan hier verandering in brengen.

Tweelingzielen en narcisme: Het helingsproces aangaan

Hun energetische en hormonale systeem kan zodanig veranderen door de verbinding met hun tweelingziel, dat alleen de verbinding met hun tweelingziel emotionele, spirituele en seksuele voldoening/vervulling geeft. Door deze verbinding kan de interesse naar anderen verminderen of zelfs totaal verdwijnen. En voelen zij zich steeds meer aangetrokken tot hun tweelingziel. De tweelingzielverbinding “dwingt” daarmee de persoon met narcistisch gedrag om het helingsproces aan te gaan met zijn of haar tweelingziel. Dit kan veel van de ander vragen. De niet narcistische tweelingziel zal uitgedaagd worden om sterk in zijn of haar schoenen te staan, zich niet naar beneden te laten halen, zich niet te laten domineren en te manipuleren, om goed grenzen aan te geven en heel erg goed te luisteren naar zijn of haar intuïtie. Het hebben van voldoende zelfvertrouwen en eigenwaarde is dus belangrijk! Soms is het nodig de relatie te verbreken wanneer deze ongezond is, je teveel energie kost en wanneer jouw intuïtie je dit zegt.

Onbegrip vanuit de omgeving waneer tweelingzielen en narcisme samengaat

Als de relatie moeilijk verloopt wordt het door de omgeving niet altijd goed begrepen waarom er steeds weer terug gegaan wordt naar de tweelingziel met narcistisch gedrag, de persoon die jou zoveel pijn en zorgen heeft bezorgd. En kan het dus heel verwarrend zijn wanneer je verschillende adviezen krijgt, die tegen jouw gevoel indruisen. Degenen die te maken hebben met een narcistische tweelingziel, moeten dan ook echt heel goed luisteren naar hun intuïtie en proberen te voelen en begrijpen wat er tussen hen op zielsniveau is afgesproken. Veel tweelingzielkoppels hebben er namelijk voor gekozen om elkaar te helpen. En soms help je elkaar door niet in te grijpen en afstand te nemen. En een andere keer moet je juist wel iets doen en bijvoorbeeld een gesprek met elkaar voeren.

Lang proces voor het vinden van genezing

Juist door het fenomeen “tweelingzielen”, de ongekende aantrekkingskracht tussen hen en hun onvoorwaardelijke liefde, kan een tweelingziel de narcistische wederhelft helpen om los te komen van zijn/haar narcistisch gedrag. En heel voorzichtig te helpen naar diepere lagen te gaan, om de emotionele pijn die daar vastzit te helen.
Het helpen van een narcist zal echter alleen lukken binnen een relatie, wanneer zij er emotioneel klaar voor zijn om de diepte in te gaan. Dit kan een zwaar proces zijn van jaren. Sommige tweelingzielkoppels hebben er zelfs meerdere levens voor nodig om in balans te komen. Ook kan het helpen loskomen van narcistisch gedrag gebeuren op afstand, op een energetisch niveau en in de droomsferen.
Je mag dus goed naar de tekens kijken die je krijgt van jouw gidsen, over wat er tussen jou en je tweelingziel gaat gebeuren of over welke stappen je mag nemen.

Wil je graag ondersteuning bij jouw tweelingzielproces? Wij bieden readingen aan voor ieder die in een tweelingzielproces zit of denkt te zitten, waarin wij de antwoorden channelen op al je vragen, via jouw gidsen, Engelen en andere Lichtwezens.

Kijk voor meer informatie bij de topic “tweelingzielbegeleiding”

 

Karin en Danique Vergeer
Healingcentrum Atlantis

Deel hier dit artikel met je vrienden
Facebook
WhatsApp
Email