Klik hier om jouw orakelkaart over de liefde te trekken

logo tekst healingcentrum atlantis

Je tweelingzielrelatie naar een hoger niveau brengen

tweelingzielen 9

Leestijd: 4 min.

Nu we in het jaar 2022 terecht zijn gekomen, het jaar met het getal 6, dat verbonden is met Venus, planeet van de liefde, harmonie en schoonheid, kan er het komende jaar veel aandacht gaan naar relaties. Onder relaties verstaan we alle soorten relaties, zoals liefdes-, vriendschaps-, familie- en werkrelaties, geld en bezit. Venus is nl. de heerser van de Stier en de Weegschaal.
Venus staat voor de vrouwelijke, zachte energie en creëert het liefst een prettige omgeving. Omdat ze niet van ruzies houdt, streeft ze ernaar om een harmonieuze en liefdevolle verbinding te creëren binnen haar relaties. Ook de liefde voor luxe, kunst en muziek hoort bij Venus. Dit jaar kan dus o.a. de aandacht gaan naar onze creatieve kant, het verbeteren van onze financiële situatie en de verbinding die we hebben met anderen. Maar vooral kan ook de relatie met jouw tweelingziel centraal staan in het jaar 2022, als deze in jouw leven is. En nu kan er het verlangen zijn om je tweelingzielrelatie naar een hoger niveau te brengen om samen spiritueel en emotioneel te groeien. Maar hoe doe je dat?

Diepe liefdesband

Velen van jullie hebben al een tweelingziel ontmoet en ervaren veel moeilijkheden in de relatie. Jullie zijn spiegels voor elkaar en worden er steeds oude pijnstukken geraakt, die ervoor zorgen dat jullie (nog) niet op een rustige en prettige manier voor langere tijd bij elkaar kunnen zijn. Terwijl het vaak wel een groot verlangen is van veel tweelingzielen om dichterbij elkaar te komen, samen een leven op te bouwen en aan een gezamenlijke zielsmissie te werken. De liefde voor elkaar is namelijk heel diep.

Zielsverbinding

In dit artikel willen we dan ook meer ingaan op hoe je op een energetisch niveau een positieve invloed kan hebben op de verbinding tussen jou en jouw tweelingziel. Dit kan door een zielsverbinding te maken met hem of haar. Deze zielsverbinding kan voor meer rust en liefde zorgen binnen de relatie met je tweelingziel. En kan je hiermee bij jouw tweelingziel en bij jouzelf een positief transformatieproces opgang brengen.

Wat is een tweelingziel?

Over tweelingzielen is veel geschreven en bestaan er verschillende theorieën over. Laten we er vanuit gaan dat een tweelingziel een deel is van jouw ziel, een afgesplitst deel van jou, ontstaan tijdens de oerknal van de bron. Eens waren we nl. één, één bron van liefdesenergie.
Jouw zielsdeel en dat van je tweelingziel kent een magnetische aantrekkingskracht, doordat jullie dus ooit één waren. En is er een zeer sterke energetische verbinding tussen jullie, waardoor je dag en nacht aan elkaar kunt denken en elkaar moeilijk volledig los kunt laten. Ook ervaren veel tweelingzielen dat ze overal dubbele getallen zien, tekens over elkaar krijgen, veel synchroniciteit ervaren en hebben ze dus veel bijzondere spirituele ervaringen. De verbinding met je tweelingziel gaat veel dieper dan die met een karmische partner. En kan jouw tweelingziel je dan ook flink uitdagen en spiegelen op het gebied van herkennen en verwerken van emotionele blokkades.

Verlatings- en bindingsangst

Omdat tweelingzielen ooit één waren en als het ware uit elkaar gescheurd zijn tijdens de splitsing van de zielen, weg waren uit de bron van liefde, is vooral angst de eerste emotie die ervaren werd. Deze emotie speelt tot de dag van vandaag nog een grote rol tussen tweelingzielen. Zij kunnen heel erg bang zijn om weer het “afgescheiden zijn” van elkaar en de bijbehorende angsten en verdriet opnieuw te ervaren. En zie je vaak dat er bindings- en verlatingsangst een grote rol speelt tussen hen. Daarnaast kunnen traumatische gebeurtenissen uit het verleden en hun vorige levens, die opgeslagen liggen in het celgeheugen, door de ontmoeting getriggerd worden en loskomen. En hierdoor kan het contact tussen tweelingzielen ervaren worden als een emotionele rollercoaster.

Tweelingzielen in deze tijd

In deze tijd komen steeds meer tweelingzielen in elkaars leven. Sommige zitten al voor langere tijd in een tweelingzielproces en anderen zijn net hun tweelingziel tegengekomen.
Wanneer tweelingzielen samenkomen, wordt de energiefrequentie verhoogd en maken zij samen of los van elkaar een versnelde transformatie door. En wordt er dus ook op collectief niveau bijgedragen aan het verhogen van de energiefrequentie en aan het ascentieproces van de aarde. Want door de verhoging van de energiefrequentie komen er steeds meer onverwerkte emoties naar de oppervlakte, worden onzuivere zaken die in het duister afspelen naar het licht gebracht, gaan we ons meer liefdevol voelen en wordt ons bewustzijn verruimd.

Zelfliefde

Nu we in het jaar 2022 zitten gaat de energie van Venus ervoor zorgen dat de vrouwelijke en liefdevolle energie in ons en tussen tweelingzielen meer gaat stromen. Tweelingzielen kunnen liefdevoller zijn naar elkaar, zich meer kwetsbaarder durven opstellen, meer begrip tonen voor elkaars proces en liefdevoller leren communiceren. Maar ook kan het zijn dat ze zich bewust worden van het feit dat ze aan hun eigenliefde mogen werken. Ze mogen op een liefdevolle manier duidelijke grenzen aangeven en beslissingen maken, die goed zijn voor hun geestelijke, emotionele, lichamelijke en spirituele gezondheid. En meer uitspreken wat zij nodig hebben. Daardoor kunnen ze meer in hun eigen kracht gaan staan. Dit is allemaal van belang om een goede fundering te vormen voor een goede relatie met zichzelf en met hun tweelingziel.

Hoe breng je een positieve verandering?

Misschien ervaar je dat de relatie tussen jou en jouw tweelingziel met veel ups en downs gaat. En weet je soms niet meer hoe je uit een moeilijke situatie moet komen met hem of haar. Of is er al een lange tijd geen contact geweest en voel je dat je een liefdevolle verbinding mag maken om een helingsproces op gang te brengen. Dan is een zielsverbinding en het uitzenden van liefdesenergie een effectieve manier om positieve veranderingen teweeg te brengen. Je kunt dit doen door in gedachte of in een meditatie je voor te stellen dat er een prachtige energiestraal van sprankelende energie vanuit jouw hartcentrum naar het hartcentrum van jouw tweelingziel loopt.
En dat solair licht, het licht wat de ziel van de zon uitstraalt, als een zon boven jullie schijnt, terwijl er een hartsverbinding blijft bestaan. Jij en jouw tweelingziel worden nu helemaal omringd door dit solaire licht en vormt nu samen met jou en jouw tweelingziel een driehoek. Laat het solaire licht dan via jullie kruin jullie lichaam instromen, tot in de kern van elke cel, en laat ook dit licht het hartcentrum van jullie beiden vullen. Je mag je dan voorstellen dat energie van onvoorwaardelijke liefde van jouw hartcentrum naar het hartcentrum van jouw tweelingziel stroomt. Dit zorgt ervoor dat er meer compassie, warmte, zachtheid en liefde in de relatie tussen jou en jouw tweelingziel zich zal manifesteren. Maar ook jullie spirituele groei zal hierdoor gestimuleerd worden.

Zielsverbinding en het uiten van liefde

Een zielsverbinding maken is een manier om jouw liefde te uiten naar jouw tweelingziel. Wanneer je een zielsverbinding maakt met de ander, opent dit jouw hartcentrum en kan er liefdevolle energie stromen tussen jullie, waardoor jullie relatie/verbinding naar een hogere energiefrequentie wordt gebracht. De kracht van liefdesenergie mag hierin niet onderschat worden.
Wanneer jullie relatie naar een hogere energiefrequentie gebracht wordt, werkt dit zeer helend en bewustzijnsverruimend. Oude emotionele blokkades die opgeslagen liggen in het celgeheugen kunnen makkelijker loskomen door deze hoge energiefrequentie, om vervolgens verwerkt te worden. Naarmate we meer en meer emoties verwerken, komt er steeds meer een balans in onszelf en ook in de relatie met je tweelingziel. En dit zorgt ervoor dat je samen een stabiele, liefdevolle relatie kunt vormen met elkaar, als dit een wens is van beiden. En kun je samen met je tweelingziel aan een zielsmissie werken hier op aarde.

Hoger perspectief

Door de verhoogde energiefrequentie tussen jou en je tweelingziel, kun je situaties tussen jullie en jullie relatie zoals deze nu is, ook makkelijker vanuit een hoger perspectief zien. Vanuit liefde en zonder er direct een oordeel aan te geven. Je begint het proces dat gaande is steeds meer te begrijpen en je kunt meer geduld voor elkaar opbrengen.

Bewustzijnsverruiming

Het loslaten van oude emoties en de bewustzijnsverruiming kan ook plaatsvinden bij jouw tweelingziel door de zielsverbinding die je maakt. Alles wat jij uitstraalt, zoals gevoelens en gedachten, kunnen aankomen in het bewustzijn van jouw tweelingziel. En kun je dus ook bewust deze op een positieve manier beïnvloeden, zolang je voelt dat hierin de liefdevolle energie mag stromen en ontvangen wordt. Stagneert de liefdevolle energie, die je via de zielsverbinding uitstraalt, dan weet je dat jouw tweelingziel voldoende energie heeft ontvangen om zijn/haar proces te vervolgen. En mag je je weer richten op jouw eigen proces.

Ben je nieuwsgierig naar hoe je jouw relatie met je tweelingziel naar een hoger niveau kunt brengen? Regelmatig geven wij de Lichtreizen “Zielsverbinding maken met je tweelingziel” en “Heling met je tweelingziel”. Kijk voor meer informatie bij “Lichtreizen”.


Karin en Danique Vergeer
Healingcentrum Atlantis

Deel hier dit artikel met je vrienden
Facebook
WhatsApp
Email