Klik hier om jouw orakelkaart over de liefde te trekken

logo tekst healingcentrum atlantis

Jaarvoorspelling 2023: Wat kunnen we het komende jaar verwachten?

jaarvoorspellingen

Leestijd: 7 min.

We hebben een bewogen jaar achter de rug, waarin er veel onverwachte gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En vroegen de nodige problemen in de samenleving onze aandacht. De corona-crisis en de inval van Rusland in Oekraïne veroorzaakten de nodige opschudding en kon bij ons veel boosheid en verontwaardiging losmaken. Maar ook was er veel aandacht voor het klimaat, wooncrisis, de problemen rond de asielopvang, dreigende voedsel- en fossiele brandstoffen tekorten en financiële problemen. Ook kwamen er in 2022 veel verborgen zaken aan het licht, zoals bijv. de toeslagenaffaire en werd grensoverschrijdend gedrag aan de kaak gesteld.

Al deze gebeurtenissen hadden een weerslag op ons persoonlijke leven. En had men het gevoel dat er nu écht iets moest gaan gebeuren, dat het zo niet langer meer kan! Er is een grote shift gaande: we kunnen op deze manier niet langer zo doorgaan! Veranderingen zijn nodig! En ook in 2023 gaan er onverwachte, schokkende gebeurtenissen plaatsvinden, die ons wakker gaan schudden, de ogen doen openen en ons weer terug in de realiteit brengen.

In 2023 gaan deze veranderingen een vervolg krijgen. Het wordt het jaar van het getal 7 (2+0+2+3), horende bij Neptunus. Deze mystieke planeet is de heerser van de Vissen. Dat betekent dat spiritualiteit, jouw droomleven waarmaken, het uiten van je creativiteit en je willen inzetten voor een hoger spiritueel doel, zaken zijn waar we meer aandacht aan gaan besteden in het komende nieuwe jaar.

Neptunus zal in het jaar 2023 ons inspiratie geven om creatieve oplossingen te kunnen bedenken voor alle problemen in ons persoonlijk leven en de problemen in de wereld. En zal ons stimuleren om onze droomwensen te realiseren.

Een korte terugblik op 2022, het jaar met het getal 6, horende bij Venus

Zoals gezegd hebben we een bewogen jaar achter de rug. Op het jaar 2022, had Venus, horende bij het getal 6), planeet van de liefde veel invloed. En waren we op zoek naar samenwerking, schoonheid, harmonie en balans. We probeerden in conflicten een evenwicht te vinden tussen enerzijds de belangen van de samenleving en anderzijds onze persoonlijke belangen. We probeerden tot een compromis te komen tussen verschillende partijen in de samenleving. Onverwerkte emoties konden door gebeurtenissen en crisissen getriggerd worden en loskomen. Je kunt hierbij denken aan oude oorlogstrauma’s, boosheid over onrechtvaardigheid en het gevoel niet gehoord te worden. Veel mensen kwamen in opstand. Het was niet altijd meer mogelijk om de lieve vrede te bewaren in conflicten. We werden in een diep transformatieproces gezet om los te komen van oude onverwerkte emoties en patronen.

Het jaar 2023, het getal 7 en de uitwerking van Neptunus

In het aankomende jaar gaat de dromerige en mystieke planeet Neptunus, de heerser van de Vissen, zijn invloed hebben. Bij het jaar 2023 hoort het getal 7. En kan dit jaar voor extra bijzondere veranderingen zorgen voor mensen met het sterrenbeeld Vissen of veel Vissen-invloed hebben in hun geboortehoroscoop. Maar de invloed van Neptunus heeft natuurlijk op iedereen invloed.

De eigenschappen die bij Neptunus horen zijn o.a. intuïtief, vriendelijk, invoelend vermogen, mededogen, medelijden, dromen, hogere idealen, in een fantasiewereld leven en de realiteit niet onder ogen willen zien. Deze eigenschappen kunnen zowel positief als negatief zijn uitwerking hebben. Dit hangt helemaal af van het proces waarin jij zit en welke levenslessen je nog mag leren. Dit jaar kunnen jouw droomwensen uitkomen of ga je aan de slag met vluchtgedrag, het aangeven van grenzen of het leren om meer actie te verbinden aan hetgeen jij wilt.

We starten met een bijzondere Engelenpoort 1-1

Het nieuwe jaar begint al goed: op 1 januari opent zich een bijzondere Engelenpoort. Deze Engelenpoort zal ervoor zorgen dat er hogere energiefrequenties naar de aarde komen. Deze energiefrequenties helpen ons om een nieuwe start te maken. Misschien wil je een nieuw project beginnen, verhuizen, aan je gezondheid werken of een verandering doorvoeren op werkgebied. Ook zorgt deze Engelenpoort ervoor dat jijzelf meer centraal gaat staan in jouw eigen leven. Jouw eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfliefde zullen gestimuleerd worden. Je kunt dan ook besluiten om in bepaalde situaties en relaties voor jezelf te kiezen. De Engelen zullen je in deze nieuwe fase steunen en boodschappen en tekens doorgeven!

Op 1 januari staat de Maan samen met Uranus: veel onverwachte wendingen het komende jaar!

Ook staat op 1 januari de Maan samen met Uranus. En hierdoor kunnen er het komende jaar veel onverwachte wendingen gaan plaatsvinden, die in kunnen slaan als een bliksemschicht! Uranus vraagt voor de huidige maatschappelijke problemen om creatieve oplossingen en technologische ontwikkelingen. Ook zorgt deze samenstand ervoor dat je plotseling een belangrijk bericht ontvangt. Je kunt in situaties terecht komen, waarover je geen controle hebt. Durft het te laten gebeuren en vertrouw erop dat de Engelen je het juiste pad op sturen!

Mediamieke gaven gaan ontwikkeld worden, we worden gevoeliger

Door de invloed van Neptunus worden we steeds gevoeliger en onze mediamieke en helende gaven kunnen zich in een rap tempo ontwikkelen. Je kunt hierdoor meer emoties en gevoelens aanvoelen van andere mensen. En dat kan verwarring brengen over welke gevoelens van jou zijn en welke van de ander. Visioenen en dromen met een betekenis kunnen tot je komen. Je kunt dan ook besluiten om jouw gaven in te zetten als medium/healer/astrologe. Ook kun je meer aan yoga en meditatie doen om jouw energie beter in balans te brengen. En opgevangen energie beter af te voeren. Het is heel goed mogelijk dat je je wat meer gaat terugtrekken door jouw toegenomen gevoeligheid.

Onze relaties en financiën in 2023

Doordat Venus vandaag exact samen staat met Pluto zal dit jaar veel aandacht zijn voor ons liefdesleven en onze financiën. We gaan meer angsten loslaten, zoals de angst om alleen te zijn, bindings- en verlatingsangst en angst voor financieel tekort. Jaloezie binnen relaties kan nu ook sterker voelbaar zijn. Om deze angsten en andere emoties los te kunnen laten, mogen ze eerst doorvoeld worden. En daarom kan je soms het gevoel hebben in een emotionele rollercoaster te zitten en kan je even door een diep dal gaan. Je zult echter zien dat je een hele bewustwordingsverandering door gaat maken en als herboren uit deze situatie zult komen. Zoals een feniks die uit zijn as herrijst!

Droomwensen waarmaken, de wet van aantrekkingskracht

Misschien heb je al een hele lange tijd geweldige plannen in je hoofd, die nooit van de grond zijn gekomen. In het jaar 2023 kan daar zomaar verandering in komen. Door onverwachte wendingen kunnen er situaties ontstaan, waarbij het mogelijk wordt om jouw dromen waar te maken. Je kunt hierbij veel afstemmingen ervaren. En zal je merken dat je veel nieuwe ideeën binnen gaat krijgen. Maar ook kan je een remmende werking ervaren en lukt het niet jouw plannen te realiseren. Het kan zijn dat je de wet van aantrekking wilt gebruiken, maar dat beperkende overtuigen en zelf-sabotage jou tegenhouden. Een voorbeeld hiervan is dat je het gevoel hebt dat je vast zit in een situatie of relatie. En dat je daardoor niet het leven kunt creëren dat je wilt. Echter kun je er ook achter komen dat dat een illusie is en jij wel degelijk controle hebt over hoe jouw toekomst eruit komt te zien. Maar kan het desondanks toch moeilijk blijven om in actie te komen! En laat je het liever bij een droom!

Je willen inzetten voor een hoger ideaal

Steeds meer mensen gaan zich er van bewust worden van dat zij niet meer op het juiste pad zitten. Mogelijk ervaren zij geen voldoening meer uit hun huidige leven. En willen zich juist gaan bezig houden met een hoger doel en ideaal: je inzetten voor je medemens, dieren of de natuur. Gevoelens van compassie voor de ander kan dan ook in ons groeien. Wanneer we anderen helpen, helpen wij ook onszelf te helen en te groeien. Echter kan er ook een groepering zijn die zich hiertegen wil verzetten en kan er een tweedeling ontstaan. Ook worden we uitgedaagd om een balans te vinden in hoeverre jij je opoffert voor anderen en in hoeverre jij voor jezelf kiest. Het is goed hierin een grens aan te geven.

Verwarring en misleiding: jouw intuïtie wordt op de proef gesteld

In het jaar 2023 kunnen we ook veel verwarring, onduidelijkheid en misleiding ervaren. En is het belangrijk dat je niet te veel loopt te (dag)dromen, maar ook realistisch blijft. Mensen die moeite hebben met grenzen aangeven kunnen hierin extra uitgedaagd worden. Het kan nl. voorkomen dat anderen misbruik maken van jouw goedheid of gaven. Let ook op misleiding door spirituele leiders of in de handel. En ook regeringsleiders, overheidsinstanties, nieuwe wetten en regels kunnen misleidend zijn, doordat Saturnus in maart naar het teken Vissen gaat. Je kunt je dan ook regelmatig afvragen of iets waar is of niet en zullen complottheorieën opleven. Mensen die anderen misleiden of oplichten gaan door de mand vallen. Luister goed naar jouw intuïtie!

Onze gezondheid in het jaar 2023

In het jaar 2023 kunnen we geconfronteerd worden met virussen en vervuiling van lucht, water en de aarde. We kunnen ons in de war voelen over wat je het beste kunt besluiten rondom vaccinaties en/of nieuwe virussen of andere ziekten. En wordt je dan ook uitgedaagd om hierin meer op je eigen gevoel en intuïtie te vertrouwen. Ook gaan we meer aandacht besteden aan chronische ziekten en kunnen we de psychische oorzaak ervan proberen te achterhalen. Of kan het zelfs zijn dat er nieuwe therapieën en medicatie worden ontwikkeld om de chronische klachten te verminderen. Daarnaast kunnen er problemen in ziekenhuizen ontstaan door bijv. een tekort aan personeel, middelen, financiën, enz., waardoor er ook in de zorg veranderingen nodig zijn.

Aandacht voor verslavingen

Aandacht kan er komen voor verslavingen en kan je erachter komt dat je verslaafd bent geraakt aan het gebruik van bepaalde middelen zoals softdrugs, paddo’s, ayahuasca, elektrische sigaretten enz. Je wordt dan ook uitgedaagd om de diepte in te gaan en te onderzoeken welke gevoelens je probeert weg te drukken. Je kunt voor de keuze staan of je in een slachtofferrol blijft zitten of dat je werkelijk jouw verslaving of ander destructief gedrag gaat aanpakken.

Creativiteit, film en fotografie

Er komt het komende jaar meer ruimte voor creativiteit. Je kunt dan ook jouw creatieve kant meer gaan ontdekken. Zo kun je aan de slag gaan met het maken van een website, promotiemateriaal, visitekaartjes of vlogs. Of wil je een magische sfeer vast leggen in foto’s en films. In het jaar 2023 zul je hier meer aandacht aan gaan besteden.

Zaken rondom water en de zee

De grote uitdaging waar wij en de overheid voor komen te staan, is het behouden van schoon drinkwater en het omgaan met wateroverlast en droogte. Er kan namelijk op verschillende plaatsen op de aarde meer wateroverlast zijn, terwijl er ergens anders meer droogte ontstaat. Het is nodig dat we dit jaar hier serieus aandacht aan gaan besteden. Het grondwater raakt steeds meer vervuild en dat heeft invloed op ons drinkwater. Nieuwe technologische ontwikkelingen zijn nodig en gaan ons hierbij helpen. Denk hierbij aan zout water zoet maken, nieuwe zuiveringsmethoden enz.

Tweelingzielen: de telepathische verbinding wordt sterker in 2023

De telepathische verbinding tussen tweelingzielen gaat zéér sterk worden dit jaar. En je kunt dan ook veel emoties en gedachten van je tweelingziel opvangen. Dit kan emotioneel en mentaal zwaar zijn. Voor meer informatie over wat 2023 gaat brengen voor tweelingzielen kan je lezen in de eerste nieuwsbrief van januari. 

En wensen wij voor onze lezers een heel fijn, liefdevol, licht en gezond 2023 en komen hopelijk al jullie droomwensen uit!

Karin en Danique Vergeer
Healingcentrum Atlantis

Deel hier dit artikel met je vrienden.
Facebook
WhatsApp
Email

Lichtreis Engelenpoort: reis naar Atlantis

Op 1 januari 2023 organiseren we een bijzondere online Lichtreis tijdens de Engelenpoort van 1 januari. Deze Engelenpoort met geleide meditatie en afstandshealing helpt je de hogere energiefrequenties van deze Engelenpoort te integreren ter voorbereiding van het nieuwe jaar.

Geleide meditatie
Tijdens de geleide meditatie nemen we je mee op een innerlijke reis naar een natuurgebied, waarna je na een wandeling bij een klif komt. Een zeemeeuw heeft voor jou een boodschap over jouw spirituele groei en toekomst. Ook krijg je van de meeuw een getal, wat een tijdsaanduiding kan zijn, voor wanneer er belangrijke veranderingen gaan komen in jouw leven. Verder neemt de meeuw je mee naar een strandje, waar een oude man met bootje op jou wacht. En varen jullie, onder begeleiding van dolfijnen, naar Atlantis, het verloren continent. Tijdens deze bootreis worden jouw chakra’s in balans gebracht. Hogepriesteressen van Atlantis brengen jou naar een groot plein, waar de Engelenpoort zich opent. Daar ontvang jij van Hogere Lichtwezens en Engelen een healing, die jou gaat voorbereiden op het nieuwe jaar en jij meer gaat werken met jouw gaven en creatieve energie gaat inzetten om zelf healingen te gaan doen. Zij zullen met de diamanten lichtcodes werken en jou helpen het diamanten bewustzijn steeds meer te integreren in jouw energiesysteem. En helpen met de verbinding tussen jou en jouw tweelingziel sterker te maken.
Weer terug op het strand ontmoet jij jouw tweelingziel en doen samen een wens voor het aankomende nieuwe jaar.

Tijdens deze Lichtreis kan je tijdelijk even in een andere dimensie komen, zodat je meer openstaat voor informatie uit de Hogere Lichtwerelden. En kan jij jouw tweelingziel ontmoeten, als hij of zij in jouw leven is. Heb jij jouw tweelingziel nog niet ontmoet, dan kan jij voorbereid worden op een toekomstige ontmoeting. Er gaan namelijk veel ontmoetingen en belangrijke veranderingen plaatsvinden tussen tweelingzielen de komende jaren.

Afstandshealing
De healing kan ervoor zorgen dat je makkelijker in deze hogere vibratie komt, emotionele blokkades opgelost kunnen worden en jouw energetisch systeem opgeschoond wordt. Ook heeft de healing een zeer sterke uitwerking op tweelingzielen, doordat de liefdevolle verbinding versterkt wordt tussen tweelingzielen en zij een hartverbinding hebben via een gouden koord. Vooral in moeilijke periodes kan deze energie voor verlichting en optimisme zorgen. En wordt de telepathische verbinding tussen hen sterker.

We nodigen je dan ook van harte uit om mee te doen met deze helende Lichtreis!
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

lichtreis jaarvoorspelling

google-site-verification: google88062fcbb67aa533.html